Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Betaling Contributie Seizoen 2021/2022

22 november 2021 21:00


Betaling Contributie Seizoen 2021/2022
Bij de start van de competitie 2021/2022 heeft onze penningmeester alle contributienota’s naar onze leden gezonden. Tot heden zijn er nog steeds leden die onze contributie nog niet (volledig) betaald hebben en ook geen betalingsregeling met het bestuur hebben getroffen. Dit kan leiden tot heel vervelende gevolgen zoals uitsluiting van al onze activiteiten, dan wel schorsing. Zorg dus voor een tijdige betaling. De volledige contributie dient altijd voor een geheel seizoen tijdig te worden betaald. Betaling van de volledige contributie geldt ook bij tussentijdse opzeggingen en ook als het betreffend lid een deel van het seizoen door persoonlijke omstandigheden misloopt (blessures, buitenland, etc.).

Indien er financiele problemen zijn m.b.t. de betaling verzoeken wij U dringend contact op te men met onze penningmeester.

Voorts wijzen wij U op bestaande financiele vergoedingsregelingen van gemeente Nijmegen, zoals:


1. Stichting Leergeld Gemeente Nijmegen
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.
De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van Sv Hatert te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.


2. Meedoenregeling Gemeente Nijmegen
Sv Hatert doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Tot en met 31 december 2021 kunt U als u o.a. 18 jaar of ouder bent, geen student en woonachtig in Nijmegen de Meedoenregeling aanvragen. Met de Meedoenregeling kan men met een laag inkomen voor maximaal € 150,-- een cursus of activiteit doen.
Kijk voor meer informatie naar de website van de gemeente Nijmegen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!